تصویب لایحه قوانین بودجه کشوری شماره ۱۴۰۱ در شورای نگهبان


شنبه ۲۸ مارس ۱۴۰۰ – ۲۳:۲۱

شورای مشورتی حقوقی

تهران (پانا) – سخنگوی شورای نگهبان اجتناب کرده اند تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ ملت {در این} مجلس خبر داد.

هادی طحان نظیف در توئیتی نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل ملت پس اجتناب کرده اند تعمیر ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات شورای نگهبان خلاف شرع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی شناخته نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی سرشار اجتناب کرده اند موفقیت، برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت آرزومندم. بهزیستی برای همه افراد گران ایران.”

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/