تسهیلات ترافیکی برای زندانیان ایرانی مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت افزایش کشف شد


چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ – ۱۸:۲۳

سردار تقی مهری

تهران (پانا) – رئیس کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ذکر شد: مجوز بازدید مشمولان ایرانی مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است مدت اقامت آنها کمتر اجتناب کرده اند سه سال بود، به همان اندازه نوک خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد. .

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} پلیس، سردار تقی مهری ذکر شد: همراه خود ملاحظه به یکپارچه شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مساعدت ستاد کل نیروهای مسلح، مجوز سوئیچ مشمولان ایرانی مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت کمتر اجتناب کرده اند سه سال به همان اندازه نوک ماه تمدید شد. اواخر ژوئن ۱۴۰۱.

وی ذکر شد: این دسته اجتناب کرده اند اعضای خانواده بنا به تقاضا وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت گروه مسئولیت نهایی می توانند به همان اندازه نوک خرداد ۱۴۰۱ به ملت بازدید کنند.

رئیس مسئولیت نهایی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های آنان برای کسب داده ها تا حد زیادی می توانند به پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir هر دو سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کانال گروه در پیام رسان سروش مراجعه کنند. فینال اطلاعات در @khabaresabazi.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/