بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰۰ مصدوم تصادفات به امکانات درمانی منتقل شدند


شنبه ۱۳ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۲:۲۸

خدمت رسانی نیروهای جمعیت هلال شهرستان عمیدیه در ایام نوروز

تهران (پانا) – رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات همراه خود دقیق اینکه عناصر هلال احمر در قالب سراسری کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی به ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر کمک کرده اند، اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰۰ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند.

به گزارش پایگاه خبری گروه هلال احمر، مهدی فلیبور در تشریح عمیق شرکت ها امدادی به ساکنان در قالب سراسری کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی گروه هلال احمر اظهار داشت: اجتناب کرده اند صبح روز ۱۳ فروردین امدادگران گروه هلال احمر، کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر را تشریح کردند. ۲۷۶۴ ماموریت داشت. کاهش رسانی کردند.

وی افزود: ۱۴۴۳ مورد ماموریت ترافیکی، ۱۵۱ مورد کوهستانی، ۱۴۹ مورد هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ مورد تصادف ساحلی.

ولی پور تصریح کرد: در مجموع ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۳ نفر اجتناب کرده اند این حوادث نجات یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ نفر به مناطق ایمن منتقل شدند.

وی شکسته نشده داد: {در این} راستا منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۹ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ نفر نیز در امکانات سرپایی مداوا شدند.

رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات اظهار داشت: {در این} مدت ۲۵۸ عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی به پایان رسید کدام ممکن است ۲۹۶ نفر رها شدند.

ولیبور همراه خود ردیابی به افزایش ماموریت های هلال احمر نسبت به سال قبلی افزود: تاکنون ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ مجروح در حوادث مختلف اسکان اضطراری داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر در مناطق مختلف ملت در حالت کنار هم قرار دادن باش قرار خواهد گرفت. ساکنان

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/