به دنبال دانش تحمل کربوهیدرات / مقاومت به انسولین پس از رژیم ورزشی طولانی مدت باشید. : تغذیه


شما در مورد مناسب بودن چربی و چگونگی آلرژی و عدم تحمل کربوهیدراتها در نتیجه استفاده طولانی مدت از کربوهیدرات ها و در نتیجه افزایش مقاومت به انسولین مطالعه کرده اید. من در همه اصطلاحات بسیار تازه کار هستم تا به دنبال اطلاعات / ایده هایی برای این کار باشم. همچنین هرگونه اطلاعاتی در مورد استرس هورمونی و سلامت باروری ناشی از رژیم های کربوهیدرات بسیار استقبال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید