به خوردن گلوتن بیشتر فکر می کنید؟ : تغذیه


من علاقه مند بودم که سیتان خود را (تقریباً گلوتن خالص) درست کنم ، بنابراین اگر دوست داشتم خودم را در حال خوردن بیشتر می دیدم.

من خوانده ام که هضم لکتین های فعال در گلوتن دشوار است و می تواند مشکلاتی ایجاد کند ، اما پخت و پز باید با لکتین ها غیر فعال باشد.

آیا خوردن گلوتن بد است (در صورت پخته شدن) و آیا می تواند باعث عدم تحمل گلوتن یا مشکلات دیگر شود؟

دیدگاهتان را بنویسید