بهمن اسکندری در یکقدمی مدیرعاملی بانک ملت


براساس اخبار رسیده به فرتاک نیوز، بهمن‌اسکندری که در حال حاضر عضو هیات مدیره بانک‌ملت می‌‌باشد، مهم‌ترین گزینه مدیرعاملی بانک ملت است و بزودی حکم آن صادر خواهد شد.

وی مسئولیت معاونت اعتباری و اجرایی بانک ملت را در کارنامه خود نیز دارد و یکی از نیروهای متخصص و صاحب نظر در مباحث اعتباری و بانکی می‌باشد.

حضور در بانک ملت وشناخت کافی از بدنه کارکنان این بانک نسبت به دیگر گزینه‌های مدیرعاملی، از بارزترین ویژگی‌های اسکندری می‌باشد که او را از دیگر گزینه‌های بانک ملت متمایز نموده است.

بدون تردید وجود نیروهای متخصص در حوزه بانکی می‌تواند خدمات شایانی به نظام و مردم و کارکنان بانک ارایه دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید