بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح آفتاب گنبد سلطانیه در نوروز ۱۴۰۱


بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح آفتاب گنبد سلطانیه در نوروز ۱۴۰۱

سرپرست پایگاه میراث جهانی جنبد سلطانیه اجتناب کرده اند بهسازی، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی جامعه روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی گوباد سلطانیه خبر داد.

بر مقدمه مطالعات گالن به گزارش روابط نهایی اداره کل میراث،سنت،گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی زنجان، حسین عیدانی روز جمعه ۶ فروردین ماه ذکر شد: او آن را گرفت.

سرپرست پایگاه جهانی میراث جهانی گنبد سلطانیه ذکر شد: در سال های قبلی امتحان شده های خوبی در زمینه بهبود شرکت ها به مسافران {انجام شده} است، با این حال باید برای حاضر شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تا حد زیادی امتحان شده کنیم.

وی شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در زمینه راه اندازی شد اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابنیه تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امکانات شهری در دنیای در حال حاضر، اجرای نورپردازی انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برای جلب ملاحظه تا حد زیادی بازدیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران است.

گنبد روشنایی کاسه

گنبد سلطانیه آرامگاه اولگایتو (سلطان محمد خدابنده) است کدام ممکن است بین سال های ۱۳۰۲ به همان اندازه ۱۳۱۲ میلادی به اصل وی در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آثار مهم ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان به شمار {می رود}. ساختار اسلامی

قنباد سلطانیه در فهرست میراث جهانی گزارش شده است.

گنبد این بنا پس اجتناب کرده اند گنبد سانتا ماریا دل فیوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنبد ایاصوفیه کدام ممکن است توسط مغول ها (در زمان حمله مغول به ایران) بازسازی شده است، سومین گنبد عظیم جهان است.

این گنبد در ۵ فرسخی شرق زنجان در موجود در از قلعه شهر قدیم سلطانیه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنایی هشت ضلعی به اندازه ۸۰ گز اجتناب کرده اند هر دو طرف است.

علاوه بر این دارای هشت مناره در احاطه گنبد است. عجیب و غریب ترین گنبد ۲ گنبدی ایران است.

رنگ گنبد آبی است. {در این} طرف ها گنبد بلندی موجود است.

قله ساختمان ۴۸.۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر دهانه خانه ۲۵.۵ متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بالای ساختمان در همه مکان ها اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیت قرار دارد.

شخصی گنبد همراه خود کاشی های فیروزه ای رنگ روکش دار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف موجود در اتاق های فوقانی همراه خود گچبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجرهای رنگی زیبایی شده است.

در محیط طاق ها، آیات قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام خدا همراه خود جاده خشن نوشته شده است.

بر روی دیوارهای آجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف های به تصویر کشیدن شده نیز کتیبه هایی دیده تبدیل می شود.

بازدید دیجیتال اجتناب کرده اند گنبد سلطانیه در نوروز ۱۴۰۱

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/