بهترین غذا: تغذیه


دیدن آنچه که افراد دیگر در آن سهیم هستند بسیار سرگرم کننده است – اما آیا رژیم غذایی کاملی وجود دارد که تمام ریز مغذی ها و مواد مغذی مورد نیاز هر فرد را تامین کند؟ البته اگر تصور شود که هیچ شرایط پزشکی وجود ندارد که به چیز خارق العاده ای نیاز داشته باشد؟ همچنین ، آیا کسی در اینجا هر روز یک غذای مشابه را با نتایج عالی می خورد؟

من اینجا هستم تا آنچه را که همه می گویند بخوانم.

البته من می دانم که کاهش وزن ، سایر اهداف تناسب اندام و غیره تفاوت ایجاد خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید