بنابراین ، آیا همه میوه ها سالم هستند یا ناسالم؟ : تغذیه


ما باید عادت استفاده از کلمه “سالم” را هنگام صحبت در مورد مواد مغذی ترک کنیم. بیشتر اطلاعاتی که من در مورد کربوهیدراتها در زندگی خواندم از دیدگاه بدن در مورد ترکیب می آید ، در اینجا ساده و کربوهیدراتها ممکن نیست زیرا زمان کربوهیدراتها بر سطح انرژی ، قوانین انسولین و همچنین ذخیره مستقیم چربی تأثیر می گذارد. این امر هنگام انجام کاری مانند ساختن بدن و تلاش برای از بین بردن چربی و عضله سازی مهم است. اما از نظر سلامتی و اینکه آیا یک نوع کربوهیدرات به طور طبیعی کم و بیش “سالم” است بستگی به شما دارد ، آیا شما دیابتی هستید یا به گلوتن حساسیت دارید و غیره. کیفیت زندگی تحت تأثیر نان خشک غلات کامل یا غیره است. فقط 2 سنت من کلمه “سالم” با کربوهیدرات را دوست ندارم ، پرسیدن این سوال اشتباه است.

دیدگاهتان را بنویسید