برنامه توسعه دولت سیزدهم از نظر زیرساخت های آموزشی و مهارتی خوب است


دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ – ۰۷:۵۱

آلی بابای کارنامی

تهران (پانا) – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت برای تجهیز و زیرساخت های آموزشی و مهارتی کشور ۱۳ اقدام خوب و برنامه توسعه ای لازم را انجام داده است.

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با پانا در خصوص فعالیت های دولت سیزدهم گفت: دولت در حوزه آموزش و ایجاد علمی در حوزه آموزش و وزارت علوم در سال گذشته کارهای خوبی انجام داده است. یک سال؛ تمرکز بر رهبران و معلمان مورد تاکید دولت ۱۳.

وی تصویب نرخ معلمان را راهگشا دانست و افزود: از نظر تجهیزات و زیرساخت های آموزشی و استعدادهای ملی شاهد کارهای خوب و پروژه های عمرانی مناسب از دولت ۱۳ بوده ایم.

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: فعالیت سازمان آموزش فنی و مدرک و دانشگاه صنعتی و مدرک و همچنین دانشگاه های مادر خصوصی نیز در این زمین خوب است.

وی با بیان اینکه از عملکرد یک سال اخیر دولت راضی هستیم، گفت: در حوزه تولید علمی که بر آن تاکید شده است با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گام های بلندی برداشته شده است اما انتظار ما بیشتر از این است. این دولت.” ; چرا که دولت سیزدهم معتقد بود باید در مقابل سیاست های استکباری بایستیم و از شر آنها خلاص شویم و با توجه به توسعه آموزش و دانش به هر آنچه می خواهیم برسیم.

بابایی کارنامی گفت: امروز نیروهای ما سود زیادی از کشور دارند؛ امیدواریم دولت برای جلوگیری از این مشکل چاره ای بیندیشد و مشوق هایی بیندیشند تا بدون منفعت تسلیم کشورهای غربی را نپذیرند. از قدرت رزمندگان و رهبران.البته این کار توسط حکومت و اعتقاداتش انجام می شود».