بررسی برنامه چهارم توسعه شهر تهران در کمیسیون تلفیق


یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ – ۲۱:۰۸

محمد آخوندی

تهران (پانا) – رئیس کمیسیون پروژه و دارایی شورای شهر تهران از بررسی برنامه چهارم توسعه شهر تهران در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: امیدواریم در سال جاری بتوانیم به برنامه چهارم توسعه شهر تهران تصویب شود. ساختمان شورای اسلامی شهر تهران در هفته پایانی آذرماه.

محمد آخوندی، رئیس کمیته پروژه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برنامه چهارم توسعه که از سوی شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شده است، گفت: وضعیت های مختلف این طرح هم اکنون در دست بررسی است که به همین منظور کمیسیون مشارکت شورای اسلامی شهر تهران» جلسه ای با حضور هیئت رئیسه و روسای کمیته های ویژه تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه کمیسیون برنامه و دارایی برخی از موضوعاتی را که باید در تدوین این پروژه مورد توجه قرار گیرد و اصلاحاتی در پیوست ها پیشنهاد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: هیات مدیره و روسای کمیته های ویژه در خصوص طرح چهارم توسعه به اشتراک گذاشتند و برنامه زمانبندی کار این پروژه را تعیین کردند. طرح توسعه را به کمیسیون پروژه و بودجه ارسال می کند، سپس کمیسیون پروژه ظرف یک هفته پروژه را خلاصه می کند.

آخوندی با بیان اینکه این پروژه پس از جمع بندی در کمیسیون طرح ها و بودجه باید در کمیسیون تلفیق مجدد راه اندازی شود، خاطرنشان کرد: امید است در هفته پایانی آذرماه بتوانیم با برنامه چهارم توسعه شهر تهران موافقت کنیم. در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران.