برخی از تجربیات جهان از بلایای طبیعی


برخی از تجربیات جهان از بلایای طبیعی

گزارش کردن گلو زینب نصیری در اینستاگرامش نوشت:

برخی از تجربیات دنیای واقعی بلایای طبیعی تحت تهدید سیل را امروز بخوانید:

کودکانی که مادران خود را از دست داده اند در معرض خطر بیشتری برای همسالان خود قرار دارند.

– در حوادث و بلایا میزان مرگ و میر کودکان زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال بیشتر از سایر گروه های سنی است.

در حوادث و بلایا، زنان ۱۵ تا ۵۰ ساله بیشتر از مردان در همان گروه سنی آسیب پذیر هستند.

– توانایی شنا خطر مرگ و میر در حوادث سیل را تا ۶۰ درصد کاهش می دهد.

– زنان و دخترانی که مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند به دلیل افزایش تحرک بیشتر در معرض مرگ هستند.

کودکان زیر ۵ سال به دلیل عدم ایمنی و ایمنی بدنی و قرار گرفتن بیشتر در معرض عوامل بیماری زا بیشترین آسیب را از عدم رعایت برنامه های بهداشتی می بینند.

– مادران مجرد در شرایط پس از فاجعه با تهدیدات جسمی و روانی محیطی زیادی روبرو هستند.

– شغل مردان پس از بلایا تغییر می کند و ممکن است منجر به سوء مصرف مواد، افزایش خشونت خانگی و جنسی شود.

– حمایت و نظارت بر خانواده های تک والدی به دلیل نقش های متفاوت توصیه می شود.

– در شرایط پس از فاجعه، فقدان مراقبت های بهداشتی می تواند ناتوانی و ناتوانی فرد را بدتر کند. در این میان زنان دارای معلولیت بیشتر آسیب پذیر هستند.

– سالمندان به دلیل مجموعه ای از عوامل مانند ناتوانی جسمی-ذهنی، نیازهای حرکتی، عدم ایمنی در برابر بیماری ها و بیماری ها و نیاز به دریافت حمایت های نگهداری برای ظرفیت کاری خود، بیشتر مستعد انواع آسیب ها و بیماری ها هستند.

– افزایش نظارت اپیدمیولوژیک پس از بلایا برای کاهش بیماری های عفونی ضروری است.

– کاهش توان مالی و معیشت مردم در اثر وقوع بلایا می تواند بر زندگی مردم تأثیر منفی بگذارد.

– توسعه سیستم ها و زیرساخت های محلی و منطقه ای قبل از وقوع بلایا منجر به کاهش تلفات خواهد شد. به عبارت دیگر، بی توجهی به بهبود زیرساخت ها در شرایط عادی، خطر مرگ و میر ناشی از حوادث را افزایش می دهد.

اگر زیرساخت های بهداشتی آسیب ببینند یا به طور ناکافی ساخته شوند، اعتماد عمومی به تلاش های دولت برای بهبودی بسیار کاهش می یابد. تمرکز بر این جنبه کافی است تا مسئولان متوجه شوند که تمرکز بر بهبود روش های ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها در کشور چیست.

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن