برخی از اثرات منفی بالقوه موکبانگ / چالش های غذایی چیست؟ : تغذیه


زمانی بود که من بارها این فیلم ها را در YouTube تماشا کردم. اخیراً به من یادآوری شد ، بنابراین به دیدن یوتیوبرهایی که تماشا می کردم رفتم ، مطمئنم که آنها هنوز اینطور غذا می خورند. من احساس می کنم آنها فکر می کنند تا زمانی که شما وزن مناسبی دارید و ورزش می کنید ، هیچ نگرانی برای سلامتی وجود ندارد. این تغییر را چگونه می بینید؟

دیدگاهتان را بنویسید