برای تغییر شناسنامه چه کاری باید انجام دهم؟


شنبه ۱۴ نوامبر ۱۴۰۱ – ۰۱:۳۵

تحمیل تحمیل سن در هناسنامه عرض المزید

تهران (پانا) – دارندگان شناسنامه قدیمی (روکش قرمز) و شناسنامه های دارای مشکل باید با مراجعه به دفاتر حسابداری خدمات دولت و مردم درخواست خود را برای تعویض شناسنامه ثبت کنند.

به گزارش همشهری آنلاین، اینفوگرافیک زیر مدارک و روش های تعویض شناسنامه قدیمی، مستعمل و مشکل دار را به شما نشان می دهد. در این اینفوگرافیک به مدارک و راه های جایگزینی شناسنامه های قدیمی، مستعمل و مشکل دار اشاره شده است.

اینفوگرافیک |  برید کیکار کینیم بید کیکار کنیم  |  مراحل و مدارک مورد نیاز برای تغییر شناسنامه