بخش کشاورزی ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است


یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۴:۰۵

محصولات کشاورزی

تهران (پانا) – فروردین ماه امسال ۱۰ درصد تجارت غیرنفتی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بوده و میوه و تره بار بیشترین صادرات را در این گروه داشته است.

بر اساس گزارش تجارت خارجی فروردین ماه سال جاری منتشر شده از سوی وزارت امنیت، مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) در اولین ماه سال جاری معادل بیش از هفت میلیون تن به ارزش تقریبی ۳.۷ میلیارد دلار بوده است.

بخش کشاورزی و صنایع غذایی از جمله میوه و تره بار. میوه خشک شده؛ صنایع مختلف؛ شیرینی و شکلات و محصولات کره؛ محصولات لبنی؛ محصولات حیوانی و صنایع وابسته؛ گل های دارویی، گیاهان خوراکی و گیاهان ۱۰ درصد از ارزش کل فروش غیر روغنی را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس در فروردین ماه امسال صادرات صنایع کشاورزی و غذایی بیش از ۸۷۳ هزار تن به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر ارزشی ۲۲ درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد کاهش داشته است.

در این میان میوه ها و سبزیجات با ۴۹.۶ درصد از کل صادرات صنعت کشاورزی و غذایی بیشترین و محصولات لبنی با سهم ۱۴.۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند. بر این اساس در فروردین ماه امسال بیش از ۷۱۱ هزار تن انواع میوه و تره بار به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و ۴۴ هزار فرآورده لبنی به ارزش ۵۴ میلیون دلار از ایران صادر شد.

محصولات خشک، صنایع تبدیلی و فرآورده های دامی و صنایع زیر سه گروه بعدی هستند که بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند که ۱۲.۴، ۹.۹ و ۵.۶ درصد از ارزش کل صادرات صنعت کشاورزی و مواد غذایی را به خود اختصاص داده اند. ارزش صادرات این سه گروه ۴۶، ۳۷ و ۲۱ میلیون دلار است.

دو گروه آخر با کمترین صادرات، محصولات شیرینی، شکلات و ذرت با ۱۶ میلیون دلار و گروه گل های دارویی، مواد غذایی و گیاهان و گیاهان با ۱۴ میلیون دلار صادرات هستند که ۴.۳ و ۳.۸ درصد کل را شامل می شود. بخش کشاورزی و بخش صنایع غذایی در خارج از کشور توزیع شده است.