همراه خود ۴ عارضه خوردن میوه شناخته شده شوید


چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۱:۳۰

آب جردن

تهران (پانا) – فروکتوز اگرچه منصفانه قند میوه است، با این حال قند آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله ذخیره چربی در هیکل است. اگرچه این قند باعث از دوام به انسولین نمی شود، با این حال {برای حفظ} مطابقت اندام، باید مثبت شوید کدام ممکن است آن را در کل روز پراکنده خوردن کنید.

به گزارش فرارو، میوه یکی اجتناب کرده اند مفید ترین انواع های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میان وعده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل آنتی اکسیدان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های حیاتی است.

به گزارش Prevention، اگرچه این حقایق مناسب است، با این حال به آگاه متخصصان مصرف شده، خوردن بیش اجتناب کرده اند حد این ویژگی مفید تمیز اجتناب کرده اند خطر نیست.

در همین جا ۴ سیگنال موجود است کدام ممکن است آرم می دهد روزانه از میوه بدست آمده می کنید:

نفخ مداوم: میوه مسئله نفخ است. میوه ها سرشار اجتناب کرده اند مرتب سازی قند به تماس گرفتن فروکتوز هستند کدام ممکن است متأسفانه متعدد اجتناب کرده اند ما نخواهیم کرد بخشها زیادی فروکتوز را با موفقیت فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم کنیم.

محققان بر این باورند کدام ممکن است ۴۰ سهم اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند بیماری به تماس گرفتن سوء فریب دادن فروکتوز در روده نوزاد مبارزه کردن می برند. ضعیف فروکتوز همراه خود علائمی مشابه با سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ در تجهیزات گوارش در کنار است. خوردن بیش اجتناب کرده اند حد فروکتوز نیز همراه خود پاسخ های التهابی در هیکل در کنار است.

اسهال هر دو شدیدتر شدن علائم IBS: سوء فریب دادن فروکتوز در میوه ممکن است در نتیجه نفخ، گرفتگی معده، درد، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی عوارض شود. علاوه بر این این، متعدد اجتناب کرده اند میوه ها مشابه با سیب، سرشار اجتناب کرده اند پکتین هستند. مرتب سازی فیبر کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر به سختی می توانند به طور مناسب آن را تجزیه کنند.

{اضافه وزن}: حتی وقتی غذاهای شامل قندهای تصفیه شده، کربوهیدرات ها، غذاهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی های حیوانی را بردن کنید، مصرف کردن از میوه همچنان ممکن است مشکلی برای افت پوند باشد. خوردن ۵ میوه متداولدر روز پیشنهاد تبدیل می شود. میوه متداولشامل حدود ۶۰ انرژی است، متعاقباً {برای حفظ} وزن خالص هیکل، میوه نیز باید پراکنده خوردن شود.

بافت نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی: فروکتوز ۹ تنها اجتناب کرده اند گرسنگی جلوگیری می تنبل، اما علاوه بر این خواستن به غذاهای پرکالری را نیز افزایش می دهد. محققان دانشکده کالیفرنیای جنوبی، پس اجتناب کرده اند بیانیه ۲۴ داوطلب کدام ممکن است مختلط اجتناب کرده اند نوشیدنی‌های شامل گلوکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نوشیدنی‌های شامل فروکتوز را می‌نوشیدند، دریافتند کدام ممکن است وقتی یکی اجتناب کرده اند داوطلبان نوشیدنی شامل فروکتوز می‌نوشید، بافت گرسنگی بیشتری می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بیشتری داشت کدام ممکن است نوشیدنی‌های شامل فروکتوز را خوردن کنند. بخشها. غذاهای شامل انرژی مشابه با موز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیسکویت.

متخصصان می گویند اگرچه فروکتوز قند فعلی در میوه است، با این حال همچنان قند آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملی برای ذخیره چربی در هیکل در نظر گرفتن می آید. اگرچه این قند باعث از دوام به انسولین نمی شود، با این حال {برای حفظ} مطابقت اندام، باید مثبت شوید کدام ممکن است آن را در کل روز پراکنده خوردن کنید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/