همراه خود نحوه استفاده اجتناب کرده اند Wi-Fi Direct در ویندوز ۱۰ برای سوئیچ فوری شناخته شده شوید


در اتصال همراه خود تغییر دانگل وای فای به بلوتوث باید بگوییم کدام ممکن است اشتراک گذاری داده ها یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است در سال های جدیدترین پیشرفت زیادی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای جدیدی برای سرعت بخشیدن به این اشتراک گذاری نوسازی شده است. این ابزارهای جدید مشابه Direct Wi-Fi، NFC فناوری بلوتوث سوئیچ داده ها اجتناب کرده اند منصفانه تجهیزات به تجهیزات تولید دیگری را سریعتر کرده است. Wi-Fi Direct شناخته شده به عنوان منصفانه ابزار سوئیچ فوری داده ها در گوشی های خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ویندوز ۱۰ حال است کدام ممکن است همراه خود {آن افراد} می توانند تجهیزات ها را {به یکدیگر} متصل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های می خواست را سوئیچ دهند.

در زیر نحوه استفاده اجتناب کرده اند وای فای دایرکت در ویندوز ۱۰ برای سوئیچ فوری داده ها را ارائه می دهیم آموزش می دهیم. همراه خود ما بمان

وای فای دایرکت چیست؟

وای فای دایرکت یکی اجتناب کرده اند ابزارهای مورد پسند سوئیچ داده {به دلیل} سابقه . Wi-Fi Direct مشابه بلوتوث داده ها را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را به صورت wi-fi با این حال فوق العاده سریعتر اجتناب کرده اند بلوتوث منتقل می تدریجی. بلوتوث کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۴ سازماندهی شده است، بالقوه سوئیچ کمیت زیادی اجتناب کرده اند داده ها را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید Wi-Fi Direct ممکن است انتخاب بهتری در چنین مواردی باشد. سود Wi-Fi Direct نسبت به بلوتوث اینجا است کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند محدوده سوئیچ فایل استفاده تبدیل می شود.

در زیر نحوه استفاده اجتناب کرده اند وای فای دایرکت را ارائه می دهیم آموزش می دهیم.

تغییر دانگل وای فای به بلوتوث چیست؟

در رئوس مطالب تغییر دانگل وای فای به بلوتوث باید اظهار داشت کدام ممکن است ابزاری است کدام ممکن است در کامپیوترها هر دو کامپیوتر لپ تاپ هایی کدام ممکن است گمشده مقوا جامعه wi-fi هستند برای پیوستن به مودم wi-fi هر دو سایر وسایل wi-fi استفاده تبدیل می شود. به عبارت تولید دیگری، تغییر دانگل وای فای به بلوتوث به کامپیوتر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر لپ تاپ ها امکان پیوستن به مودم wi-fi را می دهد.

نحوه سوئیچ فایل ها اجتناب کرده اند طریق وای فای در ویندوز ۱۰

به طور معمول فناوری Wi-Fi Direct تجهیزات های مجهز به مودم را به هم متصل می تدریجی کدام ممکن است امکان سوئیچ فایل ها اجتناب کرده اند منصفانه تجهیزات به تجهیزات تولید دیگری را می دهد. بعد از همه برخی اجتناب کرده اند تجهیزات هایی کدام ممکن است به مودم مجهز نیستند، قابلیت پیوستن اجتناب کرده اند طریق وای فای دایرکت را ندارند. این تجهیزات ها را می توان همراه خود تغییر دانگل وای فای به بلوتوث به این عملکرد مجهز کرد.

جاری قابل انجام است این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چگونه بفهمیم کامپیوتر هر دو کامپیوتر لپ تاپ قابلیت وای فای دارد؟

برای اینکه بفهمید تجهیزات خواهید کرد Wi-Fi Direct دارد هر دو خیر، به حداقل یک مهم روی صفحه مهم خواستن دارید WIN + R. روزنامه نگاری. سپس وارد کنید CMD برای باز کردن جاده فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مرور کنید ipconfig /all تغییر شدن. اگر تجهیزات خواهید کرد دارای وای فای دایرکت باشد، صفحه ای همراه خود آن {خواهید دید} “آداپتور دیجیتال وای فای مستقیم مایکروسافت” نوشته شده است. مشابه تصویر زیر:

به این انجمن متوجه خواهید شد کدام ممکن است تجهیزات خواهید کرد اجتناب کرده اند Wi-Fi Direct کمک می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید فایل های شخصی را سوئیچ دهید.

سوئیچ داده ها اجتناب کرده اند اندروید به ویندوز اجتناب کرده اند طریق وای فای دایرکت

کنار اجتناب کرده اند تغییر دانگل وای فای به بلوتوث، برای اینکه بتوانید اجتناب کرده اند Wi-Fi Direct برای سوئیچ داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل ها بیشترین استفاده را ببرید، به حداقل یک این سیستم شخص خاص ثالث خواستن دارید. نحوه محدوده این این سیستم فوق العاده حیاتی است. ما این سیستم را پیشنهاد می کنیم دیو بیشترین استفاده را ببرید. این سیستم دیو برای ویندوز ۷ و هشت فوق العاده صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی می توان داده ها را اجتناب کرده اند کامپیوتر هر دو کامپیوتر لپ تاپ به تجهیزات اندرویدی خواهید کرد منتقل کرد. اگرچه استفاده اجتناب کرده اند این این سیستم رایگان است، با این حال همراه خود حاضر مدل پریمیوم آن، قابلیت Wi-Fi Direct همراه خود تجهیزات iOS علاوه بر این اجتناب کرده اند سوئیچ بی حد و مرز فایل بهره مند شوید.

برای سوئیچ فایل اجتناب کرده اند تجهیزات اندرویدی شخصی به کامپیوتر، باید سطوح زیر را دنبال کنید:

ابتدا باید اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی اشاره کنید تغییرات > جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب > سطح پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن به وب{برای قرار دادن} گوشی خوب در حالت هات اسپات دنبال کنید. گام بعدی اینجا است کدام ممکن است کامپیوتر شخصی را به جامعه هات اسپات سلولی وصل کنید.

اکنون به این سیستم خواستن دارید دیو بر روی هر ۲ تجهیزات اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویندوز واقعاً کار می کند. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است هر ۲ تجهیزات باید شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز رفتن عجیبی داشته باشند. این رمز رفتن را در جایی کدام ممکن است به آن است خواستن دارید نظر کنید. {اکنون می توانید} همراه خود کلیک کردن بر روی انتخاب، منصفانه فایل را اجتناب کرده اند تجهیزات اندروید شخصی به کامپیوتر خصوصی منتقل کنید کشتی فایل کلیک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند محدوده فایل مشخص شده انتخاب دانلود را محدوده کنید.

سوئیچ فایل ها اجتناب کرده اند اندروید به ویندوز همراه خود FTP

اگر کامپیوتر خواهید کرد اجتناب کرده اند Wi-Fi Direct پشتیبانی نمی شود، اصلاً اجباری نیست درگیر باشید. کنار اجتناب کرده اند تغییر دانگل وای فای به بلوتوث، راه عکس برای سوئیچ فایل ها اجتناب کرده اند اندروید به ویندوز موجود است. یکی اجتناب کرده اند این مد ها اپلیکیشن شخص خاص ثالث است ES. Explorer یکی اجتناب کرده اند فایل منیجرهای خوشایند برای تجهیزات های اندرویدی است.

این ناخوشایند افزار به مصرف کننده اجازه می دهد به همان اندازه فایل های شخصی را در مصارف بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه مدیریت تدریجی. اجتناب کرده اند جمله چشم اندازها این سیستم ES. Explorer او آن را اکتسابی کرد FTP کدام ممکن است ارتباط مستقیم بین ۲ تجهیزات تحمیل می تدریجی. وارد اپلیکیشن شوید ES. Explorer اجتناب کرده اند طریق جامعه > FTPIP تجهیزات شخصی را بیانیه کنید. سپس این برخورد IP را در یک واحد این سیستم سوئیچ فایل مشابه FileZilla پیست کنید به همان اندازه بتوانید فایل های مشخص شده شخصی را به سادگی سوئیچ دهید.

سوئیچ فایل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اجتناب کرده اند طریق بلوتوث

اگر کامپیوتر هر دو کامپیوتر لپ تاپ خواهید کرد قابلیت وای فای دایرکت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد هم می خواهید اجتناب کرده اند راه رفع بیشترین استفاده را ببرید FTP هر دو دانگل وای فای به آداپتور بلوتوث ندارید، می توانید داده ها شخصی را اجتناب کرده اند طریق بلوتوث به تجهیزات عکس سوئیچ دهید.

اولین قدم در سوئیچ داده ها اجتناب کرده اند طریق بلوتوث اینجا است کدام ممکن است مثبت شوید کدام ممکن است کامپیوتر همراه خود تجهیزات مشخص شده اجتناب کرده اند طریق بلوتوث جفت شده است. استفاده اجتناب کرده اند بلوتوث فوق العاده ساده است، پیچیدگی خاصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه تجهیزات ها به حداقل یک تعیین کنید ارتباط برقرار می تدریجی، به منظور که هر ۲ تجهیزات باید در دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستار یکدیگر باشند، در صورت یافتن همدیگر کد تایید کشتی تبدیل می شود. همراه خود وارد کردن دقیق آن، تجهیزات ها {به یکدیگر} متصل می شوند.

بلوتوث در ویندوز ۱۰ در حلقه تغییرات > تجهیزات‌ها واقع شده است، به این انتخاب بروید بلوتوث هر دو هر تجهیزات عکس را اضافه کنید {برای شروع} خواستار تجهیزات های نزدیک، پنجره های خانه را محدوده کنید.

برای سوئیچ فایل اجتناب کرده اند کامپیوتر اجتناب کرده اند طریق بلوتوث، کافیست روی فایل کلیک کردن راست کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی بلوتوث کلیک کردن کنید. جاری باید تجهیزات مشخص شده متصل به کامپیوتر را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فایل را کشتی کنید. {در این} زمان پیامی برای تایید اکتسابی به تجهیزات مکان تعطیلات کشتی تبدیل می شود کدام ممکن است استراتژی سوئیچ فایل را تایید می تدریجی.

دستی ترین راه برای سوئیچ داده چیست؟

اگر به همان اندازه به فعلی اجتناب کرده اند بلوتوث برای سوئیچ فایل استفاده کرده باشید، مشاهده شده اید کدام ممکن است داده ها را در مدت زمان کوتاهی منتقل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید Wi-Fi Direct داده ها را فوق العاده سریعتر اجتناب کرده اند بلوتوث منتقل می تدریجی. همراه خود این جاری، استفاده اجتناب کرده اند دانگل وای فای برای تغییر بلوتوث ممکن است راه خوبی برای سوئیچ سریعتر داده ها در تجهیزات های با بیرون مودم باشد. بعد از همه اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است سرعت سوئیچ داده ها وای فای دایرکت اجتناب کرده اند یو اس بیکمتر، علاوه بر این این، همراه خود یو اس بی نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات فوق العاده آسان تر است.

می توان اظهار داشت کدام ممکن است برای سوئیچ منصفانه فایل اجتناب کرده اند طریق وای فای دایرکت ۱.۵ گیگابایتی ۱۰ دقیقه زمان خواستن است در حالی کدام ممکن است برای سوئیچ شبیه به فایل اجتناب کرده اند طریق بلوتوث به ۱۲۵ دقیقه زمان خواستن داریم.

برای سوئیچ فایل ها اجتناب کرده اند پنجره های خانه Direct WiFi بیشترین استفاده را ببرید

این مثبت استً ارائه می دهیم تعیین می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند کدام فرآیند برای سوئیچ داده ها شخصی بیشترین استفاده را ببرید. با این حال پس اجتناب کرده اند آن باید این را بدانید یو اس بیاین سریعترین راه برای سوئیچ مستقیم داده های Wi-Fi را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن بلوتوث است. اگرچه Wi-Fi Direct منصفانه راه فوری برای سوئیچ داده ها است، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است به مقیاس بلوتوث شناسایی شده است نیست، استفاده اجتناب کرده اند آن رایج نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان در امتحان شده برای این را امتحان کنید هستند. یو اس بیبرای سوئیچ داده های شخصی

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است در ویندوز ۱۰ استفاده اجتناب کرده اند وای فای دایرکت فوق العاده ساده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند یکی اجتناب کرده اند مزایای پیوستن wi-fi در ویندوز ۱۰ است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/