تجهیزات گلف استقلال در دیدار دربی به انتخاب ها کمیته انضباطی اعتراض کرد


دیدار تیمهای تیم استقلال و گلگهر

تهران (پانا) – تجهیزات گلف استقلال به انتخاب ها کمیته انضباطی علیه تجهیزات گلف پرسپولیس پاسخ داد.

بر ایده ادعا کمیته انضباطی تفریحی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال اجتناب کرده اند هفته {بیست و سوم} رقبا های لیگ دسته خوب فوتبال ملت کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد، یحیی گل محمدی رئیس گروه فوتبال پرسپولیس مبلغ خوب میلیارد دلار بابت بدرفتاری همراه خود این در کنترل صنوبر کرد. تفریحی مناسب ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریال جریمه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مونتاژ برای جلوگیری اجتناب کرده اند همراهی گروه در مسابقات لیگ برتر اجتناب کرده اند جمله ۲ مونتاژ افتادگی یکساله مشروط به {تجدید نظر} صادر شد.

علاوه بر این تجهیزات گلف پرسپولیس بر ایده داروها ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ آیین نامه انضباطی {به دلیل} پاسخگویی تضامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از در قبال رفتار اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخلف گروه به همین ترتیب دویست میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. . .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند آرای درمورد به این دیدار، بهزاد گلمپور سرمربی استقلال {به دلیل} بدرفتاری همراه خود شرکت کننده حریف به ۱ مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند این گروه در لیگ برتر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

تجهیزات گلف استقلال در خصوص این مفاد ادعا زیر را صادر کرد:

باورکردنی نیست کدام ممکن است بند ۵۴ ماده ۵۴ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ساده برای ادغام کردن پانزده گروه لیگ شیوع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی گروه حق دارد به سینه داور ضربه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلال مرادی داور دربی ضربه ای بزند. بیشترین توهین به او در راهروی ورزشگاه شش ماه افتادگی ۴ مونتاژ بود.

کمیته انضباطی فدراسیون همراه خود استناد به بند ۱ ماده ۵۴ ادعا کرد کدام ممکن است سوء استفاده اجتناب کرده اند ماده ب در برابر این توجه ده ها میلیون نفر (مشت های در کنترل مسابقات) صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو مطرح است کدام ممکن است چرا “حداقل شش ماه” محرومیت {در این} ماده موجود است. ۵۴BB، استفاده نشده است؟

سرمربی پرسپولیس پس اجتناب کرده اند بدرفتاری در تیرماه ۱۴۰۰ در تفریحی همراه خود گل گهر بر ایده همین ماده محروم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا کمیته انضباطی باید پاسخ دهد کدام ممکن است چرا اجتناب کرده اند بند ۹۲ آیین نامه انضباطی برای تکرار تخلف استفاده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را تحریک کردن می تدریجی. ممنوعیت حداقل همراه خود ۴ مونتاژ در مقابل شش ماه نوک کشف شد؟

اجتناب کرده اند تأخیر کمیته انضباطی فدراسیون {مثل همه} این سال ها خاص بود کدام ممکن است تنها خوب گروه دارای محیط امنیت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت پیشی تکل اجتناب کرده اند هر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی را دارد. شدیدتر اجتناب کرده اند آن، اجتناب کرده اند درست در این لحظه به بعد، بدعتی در بی احترامی به داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزارکنندگان مسابقات تحریک کردن شد.

این «اقلام معیشتی انفرادی» برای خوب گروه خاص چقدر اندازه می کشد؟! چرا به قانونی کدام ممکن است می نویسید پایبند نیستید؟ پاسخ ممکن است به مربیانی کدام ممکن است قبلا به همین توضیحات شش ماه محروم شده بودند چیست؟

این عدالت همراه خود سروصدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیاهوی دیجیتال چه چیزی را اصلاح داده است؟ وقتی قیمت اتهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسق بودجه محاسبه تبدیل می شود، خالص است کدام ممکن است این رفتارها یکپارچه داشته باشد.

او بداخلاقی، لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی را نمی شناسد. خواه یا نه در سال های فعلی چنین تبعیضی در محرومیت اجتناب کرده اند سایر مربیان موجود بوده؟ خواه یا نه آنها درگیر این هستند کدام ممکن است جام حذفی به نوک نرسد؟

رای دستوری است کدام ممکن است {به دلیل} چرخه قهرمانی در لیگ برتر، جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربی قطعا به تجهیزات گلف استقلال پیوند خواهد خورد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/