بازدید آیت‌الله رئیسی اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی ساخت محصولات بهداشتی فیروز


چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۲:۲۶

رییسی

تهران (پانا) – رئیس‌جمهوری اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی ساخت محصولات بهداشتی فیروز بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخلوط کارمندان آن افطار کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در یکپارچه این سیستم های بازدید به استان قزوین همراه خود حضور در تاسیسات تولیدی ساخت محصولات بهداشتی فیروز اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود مسئولان، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان این واحد تولیدی گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان ورزش‌های آن قرار گرفت.

در تاسیسات تولیدی تولیدی محصولات بهداشتی فیروز قریب به ۱۲۰۰ نفر مشغول به کارند کدام ممکن است ۹۳ نسبت آنها دارای معلولیت بدنی هستند.

رئیس جمهور پس اجتناب کرده اند بازدید اجتناب کرده اند نیمه های مختلف این واحد تولیدی نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشا را در امتداد طرف کارمندان تاسیسات تولیدی فیروز اقامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه شخصی را نیز به در کنار کارمندان این واحد تولیدی افطار کرد.