بارندگی در مسیرهای هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه خسارت نداشت


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۸:۰۵

ترافیک در جاده هراز

تهران (پانا) – رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفتن کرد کدام ممکن است در جاری حاضر تنها در محدوده فیروز کوه به طرف گدوک شاهد بارش باران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارندگی ساعات قبلی هیچ خسارتی بر جای نگذاشته است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ ایرج کهریزی اظهار داشت: بازدید کنندگان در مسیرهای هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروز کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دماوند پر کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها {در این} محورها به کندی در حرکت هستند.

وی شکسته نشده داد: در بزرگراه هراز مسیر جنوب به شمال حدفاصل مشا به همان اندازه امامزاده هاشم ، پلور به همان اندازه وانا ، محدوده بایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدفاصل سه راهی چلاو به همان اندازه تونل اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر شمال به جنوب محدوده های تونل اولیه ، بایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدفاصل وانا به همان اندازه گزنک بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال وقوع است.

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران اظهار داشت: در بزرگراه فیروزکوه مسیر جنوب به شمال حدفاصل گیلاوند به همان اندازه دماوند، آزادراه تهران – پردیس محدوده تونل اولیه،محور قدیم تهران – بومهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده های پل جاجرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمربندی جنوبی بومهن نیز شاهد بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان هستیم.

کهریزی شکسته نشده داد: در مسیرهای امام رضا (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم به همان اندازه حرم بازدید کنندگان نسبت {به روز} قبلی در همین ساعات کم کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است.

وی شکسته نشده داد: همراه خود ملاحظه به خروج انواع زیادی خودرو اجتناب کرده اند پایتخت در روز قبل از امروز پیش سوراخ بینی تبدیل می شود کدام ممکن است در ساعات پایانی روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب هنگام بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کمیت آن افزوده نشود.

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران همراه خود ردیابی به آمادگی مناسب نیروهای پلیس راهور ، تصدیق شد: ماموران پلیس راهور همراه خود آمادگی ۱۰۰ در صدی به طور در یک روز واحد زمانی برای مدیریت بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت خودروها در بزرگراه های منتهی به استانهای شمالی حضور دارند.

کهریزی به راننگان پیشنهاد کرد به همان اندازه همراه خود سرعت مطمئنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیر مجاز سفری ایمن داشته باشند.

شهرستان پردیس همراه خود جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.