ایران باید به هویدا و شفیق اجازه بدهد که به هامون آب برسانند


ایران باید به هویدا و شفیق اجازه بدهد که به هامون آب برسانند

جزئیات عکس: سد کمال خان در افغانستان

گزارش کردن گلو محمدعلی بهمنی قاجار، حقوقدان، دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ در کانال تلگرامی خود نوشت:

در بحث آب هیرمند، ایران باید با توافق کامل هویدا و شفیق موافقت کند و توسعه پایدار سیستان بزرگ و تاریخ و باتلاق هامون را بر سر پروژه قرار دهد.

ارتقای قرارداد ۱۳۵۱ به این معناست که سیاست منطقه تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.

همانطور که پیمان ۱۹۳۷ با عراق را خاتمه دادیم، به معاهده برابری ۱۹۷۵ با الجزایر رسیدیم، مجبور شدیم قرارداد ۱۳۵۱ هویدا و شفیق را به دلیل اجرا نشدن طرف مقابل لغو کنیم و قرارداد را جایگزین کنیم. ۵۰ الی ۵۰ حق آب هیرمند در ورودی هامون و تعهد افغانستان به هامون تلاش کنیم تا آب به هامون نرسد.

مشروح متن قانون ۱۳۵۱:

قانون: معاهده آبهای رودخانه هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان. پذیرش ۱۳۵۲.۵.۱۰.

فصل اول – عهدنامه آبهای رودخانه هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر مقدمه، دوازده ماده و دو پروتکل الحاقی که در ۲۲ حوت ۱۳۵۱ مطابق با سیزدهم در کابل به امضا رسید. اسفند ۱۳۵۲ تصویب و اجازه مبادله اسناد داده شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه منضم پس از تصویب شورای ملی در جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۵۲ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا تصویب شد.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی.

عهدنامه بین ایران و افغانستان در مورد آب رودخانه هیرمند (هلمند)، دولت‌های ایران و افغانستان و تمایل به حل فوری همه مسائل اختلاف در مورد آب رودخانه هیرمند (هیرمند) و حفظ صلح بین‌المللی. روابط و احساسات برخاسته از برادری، همسایه ها تصمیم گرفتند برای این منظور معاهده ای تنظیم کنند و نماینده رسمی بعدی خود را تعیین کنند.

برای ایران: امیرعباس هویدا، نخست وزیر ایران.

برای افغانستان: محمد موسی شفیق، نخست وزیر افغانستان.

و دو عضو گواهینامه خود را با علم به معتبر بودن و معتبر بودن و موافقت با مدارک زیر به یکدیگر داده اند.

برای مطالعه کل قانون کلیک کنید.

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن