ایجاد فرصتی برای بازدید و آموزش دانش آموزان در زمینه های صنعتی و فناوری


در گفت و گو با یکی از اعضای کمیسیون سیاست و دارایی مجلس مطرح شد؛

جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ – ۰۸:۳۵

شل

تهران (پانا) – کار برای همه کشورها از جمله ایران به موضوع اصلی تبدیل شده است و یکی از موضوعاتی که سیاستگذاران بر آن تمرکز دارند، ایجاد شغل برای قدرتمندان و جمعیت جدید برای جامعه است. طبق کمیسیون پروژه و بودجه، ساختمان‌های صنعتی باید این امکان را داشته باشند که دانش‌آموزان برای اعتبارسنجی از تأسیسات تولیدی بازدید کنند و بدانند که برای شرکت در آن کارها چه رشته و تحصیلی را باید دنبال کنند.

مطالعات نشان می دهد که انتخاب صحیح، تصمیم گیری، حمایت خانواده یا عدم توجه می تواند تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت شغلی دانش آموزان داشته باشد. ناآگاهی باعث کاهش اثربخشی و کارایی تصمیم گیری و حمایت خانواده و افزایش رشد مسیر شغلی می شود.

در اولین قدم در طراحی مسیر شغلی، دانش آموز باید شخصیت خود را ارزیابی کند، از جمله اینکه چه چیزی او را در دنیا انگیزه می دهد و سپس دانش و بینش به دست آمده از آن را در عمل گنجانده است. بنابراین، خودآگاهی اولین قدم در رویکرد انتخاب شغل است.

دانش فراتر از مفاهیم نظری است

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روش هایی که می تواند به دانش آموزان در انتخاب مسیر شغلی مناسب کمک کند، به پانا گفت: برای هدایت کار دانش آموزان، دانش فراتر از مفاهیم نظری و دسترسی به پروژه های عملی است. برای ایجاد ارتباط بیشتر بین موضوعات اصلی زندگی و کار و مدل ها برگزار می شود.”

قادری با بیان اینکه باید ارتباط مستمری بین حوزه‌های فناوری، صنعت و خدمات و مدارس در سطح کشور وجود داشته باشد، گفت: دانش‌آموزان باید به جای آموزش اصول نظری، در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشند، دانش باید مهم‌تر از افراد خلاق و پرانرژی باشد. باید بخشی از جامعه باشد.”

یکی از اعضای کمیسیون پروژه و دارایی مجلس گفت:

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: این شریک آگاه برخی از ایده هایی که در ذهن دانش آموزان در مورد فعالیت های مختلف وجود دارد را تقویت یا حذف می کند که قطعا به آنها در انتخاب روش کار بهتر کمک می کند.