اگر می خواهید عضله سازی کنید بهترین زمان غذا خوردن چه زمانی است؟ : تغذیه


مدت زیادی کار نکرده است ، فقط چند ماه است تا کسی بتواند به شما مشاوره خوبی بدهد. من معمولا صبح قبل از ورزش ورزش می کنم به جای کربوهیدرات های سنگین اما هنوز سبک ، چیزی می خورم. من چیزهایی مانند غلات را می بینم که قبل از ورزش کمی بهتر غذا بخوریم ، زیرا قند و قدرت کاربوهایدریاتادا ، اگر نمی خواهید همه گلوکز را بخواهید و می خواهید مقداری میوه و میوه تمیز و مقداری دیگر با یک گزینه عالی دیگر داشته باشید! من همیشه بعد از تمرین پروتئین شیک دارم!

دیدگاهتان را بنویسید