اگر این وضعیت را دارید، خوش شانس هستید


پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ – ۰۴:۵۰

ازدواج

تهران (پانا) – خوشبختی همان شادی و لذتی است که مردم احساس می کنند و شادی قلب انسان است، ربطی به شرایط مختلف ندارد.

به گزارش ایرنا، مصطفی تبریزی روانشناس در پاسخ به این سوال که تعریف شادی از دیدگاه روانشناسی چیست، گفت: شادی در ذهن تعریفی ندارد، بلکه حالت سعادت و خوشبختی انسان است. . احساس می شود و حالت خوشبختی قلب درونی فرد است و ربطی به شرایط دیگر ندارد.

وی از دیگر توضیحاتی که در این زمینه داشت، خاطرنشان کرد: ممکن است فردی فکر کند که دانش یا ثروت زیادی دارد، اما در یک بخش کم درآمد و شغل، خوشحال می شود. بنابراین تعریف خاصی وجود ندارد.

این روانشناس در پاسخ به این پرسش که «آیا امکانات و زندگی در ایجاد شادی مؤثر است؟»، یادآور شد: ساختمان ها شادی را ایجاد می کنند، اما شادی را نه، چرا که مردم خوب هستند اما شاد نیستند. البته داشتن زندگی خوب یکی از فواید آن است، اما دلیل آن نیست.