اوپک پلاس با افزایش ساخت ۴۳۲ هزار بشکه ای در ماه می موافقت کرد


بیشکه نفت خام

تهران (پانا) – ۲۳ عضو گروه کشورهای صادرکننده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان آن (ائتلاف اوپک پلاس) در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست شخصی بر افزایش در دسترس بودن روزانه ۴۳۲ هزار بشکه ای در ماه می (اردیبهشت تا خرداد) هماهنگی کردند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت نفت، بر ایده انتخاب نشست روز پنجشنبه (۲۱ فروردین) وزرای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی در اوپک پلاس، در شرایط افزایش فشار برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت نفت نپخته برای اعضا. ایالت ها. در ماه می، ۴۳۲ هزار بشکه در روز افزایش کشف شد.

اعضای اوپک پلاس علاوه بر این {در این} نشست ادعا کردند کدام ممکن است بر ایده انتخاب نشست نوزدهم (۲۷ تیر ۱۴۰۰)، ردیابی ها ساخت روسیه (۵۰۰ هزار بشکه)، عربستان (۵۰۰ هزار بشکه)، امارات (۳۳۲) هزار بشکه)، عراق (۱۵۰۰۰۰ بشکه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت (۱۵۰۰۰۰ بشکه) اجتناب کرده اند ابتدای می ۲۰۲۲ افزایش خواهند کشف شد.

اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در نوزدهمین نشست شخصی در ژوئیه هماهنگی کردند کدام ممکن است ساخت را در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در روز در هر سی روز افزایش دهند تا به محدودیت در دسترس بودن ۵.۸ میلیون بشکه در روز بالا دهند، تصمیمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ماه اوت متعهد شدن شده است.

در {پاسخ به} سقوط تقاضا در سر شیوع کووید-۱۹، اوپک پلاس ساخت شخصی را به ۹.۷ میلیون بشکه در روز در می ۲۰۲۰ کاهش داد کدام ممکن است برابر حدود ۱۰ سهم تقاضای جهانی است، با این حال اجتناب کرده اند آن نقطه افزایش یافته است. در کل زمان.

ادعا بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست وزیران اوپک پلاس

وزرای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط کشورهای اوپک پلاس در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست شخصی ادعا ای صادر کردند کدام ممکن است در آن بر اهمیت تداوم امتحان شده ها {برای حفظ} تعادل بازار نفت تاکید کردند.

این نشست کدام ممکن است بر ایده رایزنی های خانه بین کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک برگزار شد، حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است شرایط حال بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجماع بر بالا انتظارات آن نماد می دهد کدام ممکن است بازار اجتناب کرده اند تعادل خوبی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کنونی . نوسانات ناشی اجتناب کرده اند تنظیم است، آنها اساس های بازار نیستند، اما علاوه بر این نتیجه تحولات ژئوپلیتیک حال هستند.

در پی مخلوط بندی مناسب بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین اجلاس وزرای اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک (ONOMM)، کشورهای تولیدکننده نفت اوپک بر اسبابک ها زیر تاکید کردند:

۱. انتخاب دهمین اجلاس وزرای اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک مجدداً تأیید شد (۱۲ آوریل ۲۰۲۰) کدام ممکن است متعاقباً در کلاس ها بعدی اجتناب کرده اند جمله نوزدهمین وزیر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اوپک پلاس (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱) تصویب شد.

۲. این سیستم تسهیل هماهنگی کاهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم تعدیل ساخت ماهانه – مصوب نوزدهمین نشست وزیران اوپک پلاس – کدام ممکن است بر ایده آن مجموع در دسترس بودن ماهانه اوپک پلاس در ماه می ۲۰۲۲ به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز افزایش خواهد کشف شد. مطابق جدول زیر

۳. اهمیت حیاتی پایبندی مناسب به سهمیه ساخت دردسرساز افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جبران تخلفات مجدداً مورد تاکید قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین جبران تخلفات تا بالا ژوئن ۲۰۲۲ ادعا شد. کشورهای خاطی باید این سیستم های جبرانی شخصی را بر ایده ادعا پانزدهمین نشست وزیران اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک.

۴. در طولانی مدت مقرر شد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست مشترک وزرای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط کشورهای اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراوپک (اوپک پلاس) در گذشته تاریخی ۵ می ۲۰۲۲ (۱۵ اردیبهشت) برگزار شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/