انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از بزرگترین کتیبه جهان در پایتخت کازرون


انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از بزرگترین کتیبه جهان در پایتخت کازرون

رئیس اداره میراث فرهنگی، اجتماعی و صنایع دستی شهرستان کازرون گفت: مقدمات حفاظت از بزرگترین اسناد دنیا در برابر مخاطرات زیست محیطی در حال انجام است.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، میراث و هنر استان فارس، محمدجواد جوکاری، نهم مردادماه در سخنانی درباره انتشار اطلاعاتی مبنی بر انحطاط بزرگ مقاله کارتیه در کازرون و … باید به این اثر بی نظیر توجه کنیم، گفت: تصویر منتشر شده در برخی سایت های اطلاع رسانی و گروه های مجازی مرتبط با کمک کارتیر در روستای سرمشمد جره و پرده شهرستان کازرون یافت نشده است و به نظر می رسد. ذکر شده از کتیبه کرتیر در اثر رجب در مرودشت.

رئیس اداره فرهنگ، میراث و فعالیت های کازرون ادامه داد: کتیبه کارتیر روستای سرمشمد دهستان جره و بلده شهرستان کازرون بزرگترین کتیبه پهلوی در جهان است که وضعیت و عملکرد مردم محلی و نیروهای گشت گروه حفاظت از میراث، در سال‌های اخیر هیچ آسیبی یا نوشته‌ای وجود نداشته است و هر آنچه در کتاب آمده مربوط به دهه‌ها پیش است.»

حفاظت از بزرگترین کتیبه جهان

وی گفت: بزرگترین کتیبه دوره ساسانی توسط کارتیر به طول ۵.۲۰ متر و عرض ۲.۷۰ متر در ارتفاع ۲۵ متری از زمین بر فراز نقش برجسته بهرام دوم (شکل جنگ با شیر) است.

جوکاری گفت: این سند دارای ۵۸ سطر و جهت اطلاع به دو بخش تقسیم شده است که بخش اول از سطرهای ۱ تا ۲۵ به القاب و القاب کرتیه در دوران پادشاهان مختلف و شرح اعمال وی و بخش دوم اشاره دارد. بخشی از خطوط ۲۶ تا ۵۸، مربوط به ظهور کارتیه.

رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و صنایع دستی شهرستان کازرون گفت: تحقیقات بر روی این نقش برجسته ساسانی و اقدامات لازم برای حفظ این اثر از شر طبیعت در حال انجام است.

نقش برجسته سر مشهد در بیستم بهمن ۱۳۱۸ به شماره ثبت ۳۳۶ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید.

کرتیر یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین موبدان دربار ساسانی بود و در زمان شاپور اول منصب هیربدی (استاد آتشکده) را داشت و در زمان بهرام دوم به این مقام رسید. موبدان. موبدی.

چهار کتیبه کارتیر در نقش رستم، نقش رجب، کعبه زرتشتیان و سرمشد حفظ شده است.

کشف ترجمه خط میخی ۳۰۰۰ ساله در اراک

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین