انتقال ۳۸۰۰ پرونده مالیاتی به حوزه تجاری اصلی شرکت ها


به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد جهانی کیا گفت: بر اساس سیاست‌های اصلاحی نظام مالیاتی و کمک به تقویت پایه‌های اقتصادی مناطق مختلف و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی و بند (۲) است. ) بند (د) تبصره ۶ بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، مدیریت امور مالیاتی پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مشاغل حقیقی یا حقوقی را به محل کار یا خدمت آنها منتقل کرد. در نتیجه، مالیات و عوارض برای ارزش افزوده بخش های تولید و خدمات، سهم هر ایالت از جمعیت کشور به بودجه دولتی ارسال می شود.

وی همچنین در خصوص راهکارهای حمایتی نظام مالیاتی برای ایجاد و اشتغال زایی گفت: در اجرای این قسمت از قانون بودجه و همچنین بر اساس مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، فهرست شرکت های مجاز اعلام شده است. . توسط مقامات دولتی ذی ربط شناسایی و به منظور برآوردن الزامات به سازمان ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص آمار مالیاتی این دسته از شرکت هایی که پرونده آنها به دولت محل فعالیت شرکت منتقل شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ برای موارد مذکور چیزی حدود ۶۰ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال تعیین شد که در قالب مالیات و ارزش افزوده است. شغل ها..

وی همچنین گفت: در اجرای این مسئولیت قانونی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ هزار و ۵۰۲ فقره پرونده به استان های دارای بخش تولیدی و خدماتی منتقل شد و در مجموع معادل ۱۵ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در فرم درج شد. از مالیات و عوارض

مدیرکل دفتر مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۸۱۷ پرونده به حوزه اصلی کسب و کار شرکت ها منتقل شد.