در این زمان؛ نوک مهلت محدوده منطقه فاصله دکتری تخصصی در دانشکده آزاد


جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۸:۴۰

آزمون مقطع دکتری سال ۱۴۰۱

تهران (پانا) – مهلت محدوده منطقه فاصله دکتری تخصصی دانشکده آزاد در این زمان جمعه ۹ اردیبهشت نوک می یابد.

مهلت محدوده منطقه فاصله دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشکده آزاد اسلامی برای داوطلبانی کدام ممکن است در آزمون سراسری فاصله دکتری تخصصی گروه سنجش آموزش ملت نمایندگی کرده اند، در این زمان جمعه ۹ اردیبهشت به نوک می رسد.

داوطلبان مجاز به محدوده منطقه براساس کارنامه صادره اجتناب کرده اند سوی گروه سنجش آموزش ملت می توانند کت و شلوار همراه خود مجموعه امتحانی شخصی کمتر از به همان اندازه ۸۰ منطقه/ محل را در دانشکده آزاد اسلامی محدوده کنند.

داوطلبان مورد نیاز است همراه خود برای مشاوره سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای محدوده منطقه را بدست آمده کنند. نامزدها فاصله دکتری تخصصی دانشکده آزاد اسلامی مورد نیاز است پس اجتناب کرده اند تحقیق از واقعی دفترچه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درصورت دایر بودن منطقه/ تمایل مورد تقاضای ایشان در دانشکده آزاد اسلامی اجتناب کرده اند طریق سامانه مذکور محدوده منطقه کنند.

داوطلبان مورد نیاز است همراه خود کد شناسه محدوده منطقه مندرج در ذیل کارنامه صادره اجتناب کرده اند سوی گروه سنجش آموزش ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد سراسری اقدام به حق ورود به سامانه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند صنوبر وجه گزارش شناسایی نسبت به محدوده منطقه/محل های مشخص شده شخصی به همین ترتیب انتخاب اقدام کنند.