افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی ایران


افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی ایران

بر مقدمه داستان ها گالن هشدار زرد دلالت بر آن دارد پدیده های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری موجود است کدام ممکن است بالقوه است در بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های روزانه اختلال تحمیل تدریجی.

این هشدار با رنگ زرد برای افزایش توجه نهایی صادر تبدیل می شود تا آنها بتوانند برای مرتب کردن رویدادهای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری کدام ممکن است به سختی شدیدتر اجتناب کرده اند حد استاندارد هستند کنار هم قرار دادن شوند.

افزایش باد در نواحی ساحلی ایران

دلایل سیستم اول: سرعت باد در جهت جنوب غربی افزایش خواهد یافت

زمان آغاز: بعدازظهر شنبه ۲۷/۰۱/۱۴۰۱

زمان نوک: دوشنبه ۲۹/۰۱/۱۴۰۱

نوع خطر: افزایش سرعت باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قله موج اجتناب کرده اند ۱ به ۱.۵ متر

ناحیه ضربه:

شنبه ۲۷/۰۱/۱۴۰۱: تنگه هرمز

یکشنبه ۲۸/۰۱/۱۴۰۱: تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی ساحلی در سواحل استان بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی شرقی خلیج فارس در استان هرمزگان،

دوشنبه ۲۹/۰۱/۱۴۰۱: مناطق ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی استان های بوشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان در خلیج فارس.

تاثیر ریسک: آسیب به قایق های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های سبک، آسیب به قفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی تورهای ماهیگیری، آسیب به قدرت دریایی.

توصیه: محدودیت تردد قایق های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های سبک، در ورزش های دریایی هشدار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز را برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه خسارت انجام دهید.

افزایش سرعت باد

دلایل سیستم دوم: افزایش سرعت باد

زمان آغاز: چهارشنبه ۲۴/۰۱/۱۴۰۱

زمان نوک: پنجشنبه ۲۵/۱/۱۴۰۱

نوع خطر: افزایش قله موج در ساحل بین ۱ متر تا ۱.۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقیانوس کمتر از ۲ متر

ناحیه ضربه: دریای خزر، نواحی ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواحل گیلان، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان

تاثیر ریسک: آسیب به قایق های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های سبک، آسیب به قفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی تورهای ماهیگیری، آسیب به قدرت دریایی.

توصیه: هشدار در بازدید با قایق های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی های سبک، هشدار در ورزش های دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه آسیب.

افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی ایران
افزایش سرعت باد در مناطق ساحلی ایران

اطلاعات هواشناسی را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/