افتتاحیه استانی اوقات فراغت دانش آموزی در آران و بیدگل


افتتاحیه استانی جلسات اوقات فراغت دانش آموزان با حضور مهدی نام نبات معاون پرورشی و فرهنگی مدیر عامل آموزش و پرورش، مرتضی شکری رئیس اداره فرهنگی و هنری معاونت آموزشی جعفری تحویل پور رئیس اداره قرآن، نماز و عترت مدیرکل آموزش و پرورش و علی رستمی کارشناس اداره کل فرهنگ و هنر استان اصفهان در آران و بیدگل ایستادند.