اطلاعیه وضعیت ثبت ملی ۱۰ اثر در اختیار دولت آذربایجان غربی نیست


اطلاعیه وضعیت ثبت ملی ۱۰ اثر در اختیار دولت آذربایجان غربی نیست

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از وضعیت ثبت ملی فعالیت های فرهنگی غیرقانونی به دولت آذربایجان غربی خبر داد.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه ای از سوی علی دارابی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی آمده است:

در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون انطباق ایران با کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد ۲ و ۳ آیین نامه داخلی قانون اساسی آن قانون مصوب ۱۳۸۳. هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶، سطوح ثبت عناصر را در فهرست ملی ذیل میراث ایران نشان می دهد، تمامی تلاش ها برای حفظ این میراث مدنظر قرار خواهد گرفت.

لیست نمایندگان:

مهارت در تهیه و پخت هویج حلواسی با آیتم ۲۵۹۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

آشنایی با آشپزی سنتی یرما قابل سی زیر ماده ۲۵۹۴ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

قابلیت تهیه جویز حلواسی (حلوای گردویی) زیر عدد ۲۵۹۵ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰

دانش تولید گندم لبنی/بغزا قرکاسی-قورقا/گندم برشته/گندم لبنی/گندم شیر/(منطقه ای که کرمانشاه مشخص شده) با شماره ۲۵۹۹ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰

روش و دانش ساخت خمچک / تیروتخته / تخته وردنه (منطقه تعیین شده توسط کهگیلویه و بویراحمد) به شماره ۲۶۲۹ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰

رقص محلی آذربایجان غربی شماره ۲۶۴۷ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰.

همچنین علی دارابی در دو نامه دیگر ثبت ملی «مهارت های آشپزی سوتدی پلو (مدعی استان اردبیل)» به شماره ۲۴۱۰، «ساچ ایچی / قطاق شورباشی / مهارت های آشپزی ساچ قورماسی (اردبیل می گوید)» به شماره ۲۴۱۰. ۲۴۱۱، چیغیرتما (تاسیس استان اردبیل)» شماره ۲۴۱۳ در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۰۰ و «مهارت های سنتی هالووین هیز، بهبود و تقویت خایک (محل مورد نظر کرمانشاه)» شماره ۲۵۹۸ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ به گوور آذربایجان منتشر شده توسط غرب.

ابلاغ ثبت ۲۴ اثر فرهنگی تاریخی به دولت آذربایجان غربی

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن