اطلاعیه وضعیت ثبت ملی ۱۱ اثر تاریخی در اختیار استاندار سمنان نیست.


اطلاعیه وضعیت ثبت ملی ۱۱ اثر تاریخی در اختیار استاندار سمنان نیست.

وزرای میراث دوم و دوم کشور طی دو نامه جداگانه وضعیت ثبت ملی ۱۱ اثر کشف نشده را به استاندار سمنان ابلاغ کردند.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه علی دارابی به سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان آمده است:

در اجرای اصول ۱۱ و ۱۲ قانون اساسی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۴ شورای اسلامی و اصول ۲ و ۳ قانون اساسی اداره آن قانون مصوب هیئت محترم دولت وزرا در سال ۱۳۸۷ و همچنین آیین نامه مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و منازل مصوب ۱۴۰۰ هیئت افتخاری وزیران، سطح ثبت عناصر زیر را در فهرست ملی ایران منتشر کرده است. heritage.تمامی اقداماتی که منجر به حفاظت و صیانت از این میراث شود در نظر گرفته خواهد شد.

لیست نمایندگان:

تشییع عاشورا در روستای گرمان شماره ۲۵۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

روستای زیره چینی روستای عبدالله آباد پلاک ۲۵۸۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰

«روشهای سنتی چرخاندن نخل در روز عاشورا در سرخه (رجوع کنید به شماره ثبت ۶۴۷/۸۹۴/۶۴۷ سمنان)» شماره ۲۵۸۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

” مهارت های سنتی پخت شرشک پلو عبدالله آباد ” شماره ۲۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰

” مهارت های سنتی پخت آش ترش قورمه کومه روستای کلاته اسد ” پلاک ۲۵۸۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

” مهارت های آشپزی نوآموزان روستای کلاته اسد ” شماره ۲۵۸۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

«خدمت مذهبی روستای نردین (رجوع کنید به ثبت ۲۸ استان سمنان)» به شماره ۲۵۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

“لرد دوزی روستای بیابانک” شماره ۲۵۹۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

“روش سنتی جداسازی آب در حوض شاهچوک سمنان” شماره ۲۶۴۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰.

۰- «رقص درختان در شهر سمنان» شماره ۲۶۴۹ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.

همچنین در نامه مشابه دیگری از سوی علی دارابی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به استاندار سمنان، میراث فرهنگی ناملموسی با عنوان دانش پایه ساخت و ساز و کاربری بندرسر (منطقه مورد نظر) وجود دارد. توسط سیستان و بلوچستان) «مورد ۲۵۴۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۰۰ ثبت و ابلاغ شد.

ابلاغ وضعیت ثبت ملی ۵ فعالیت فرهنگی گذشته به استاندار تهران

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن