اطلاعیه نقشه قلمرو، حریم شخصی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای ساختار ۱۹ تأثیر سراسری به استاندار گیلان


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

اطلاعیه نقشه قلمرو، حریم شخصی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای ساختار ۱۹ تأثیر سراسری به استاندار گیلان

مهندس سید عزت الله زرگامی در نامه ای خطاب به استاندار گیلان نقشه قلمرو، قلمرو، حریم، استانداردهای نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ۱۴ تأثیر زیبایی شناختی تاریخی سراسری را ادعا کرد.

اشاره کردن شده گالن به گزارش میراث آریا، در نامه وزیر میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی به اسدالله عباسی استاندار گیلان آمده است:

در اجرای بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه گروه میراث زیبایی شناختی مصوب ۱۳۶۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مربوطه قوانین محافظت آثار سراسری مصوب ۱۳۰۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین نامه اجرایی آن نقشه قلمرو حریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای ساختار. در شهرستان رشت گزارش شده در فهرست آثار سراسری ایران شناخته شده به عنوان Next {اطلاع رسانی} می تواند.

محدوده آثار مذکور خرس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت این وزارتخانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف در محدوده حریم شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض مقررات حفاظتی مقرر است، طبق داروها ۵۵۸ تا ۵۶۹ کتاب پنجم قوانین مجازات اسلامی «مجازات». “. مجازات های بازدارنده جرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب مجازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی {خواهد بود}.

۱- «بازار تاریخی رشت» شماره ۴۱۸ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰ ق.
۲- سعادت کروانسرای شماره ۹۹۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱.
۳- «کاروانسرای چینچیان» شماره ۳۳۶۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹.
۴ – کاروان کودک نشاط به شماره ۳۳۶۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰.
۵- طاق عظیم کاروانسرا شماره ۹۹۱۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲.
۶- «مالک کاروانسرا» شماره ۹۹۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱.
۷- کلشان کاروانسرای شماره ۳۰۶۰۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۰ شمسی.
۸- «کاروان صادق» به شماره ۱۵۲۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴.
۹- مسجد بدیع الله شماره ۲۹۳۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ شمسی.
۱۰- «آقا سید ابراهیم – مسجد اردبیلان» شماره ۳۳۱۱۳ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۹ ق.
۱۱- مسجد مصطفی شماره ۲۰۲۷۶ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶.
۱۲- «مسجد صافی» شماره ۳۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳.
۱۳- خانه اشکوری به شماره ۱۱۱۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۱.
۱۴- “تلفن خانگی رشت” به شماره ۳۰۷۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۶.

واگذاری قالب ساختار ۱۹ تأثیر سراسری به استاندار گیلان

علاوه بر این علی اصغر منسان وزیر اسبق میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در ۴ نامه درست مثل تولید دیگری به استاندار وقت گیلان، نقشه حریم، میدان، استانداردهای حریم شخصی، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ۵ تأثیر تاریخی سراسری در استان را ترسیم کرده است. به رئوس مطالب زیر است:

۱- قبرستان کاشف السلطنه واقع در شهر لهجان به شماره ۱۷۶۹ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۷۵ ه.
۲- «عمارت الفلاحت» واقع در شهر لحجان به شماره ۳۲۵۱۲ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ شمسی.
۳- «مقبره شیخ انوار (شیخ زاهد گیلانی)» بلهیجان شماره ۸۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۷ ه.
۴- کوره آجری رشت شماره ۲۰۲۷۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶.
۵- شرگالی تپه مارلیک واقع در شهرستان رودبار پلاک ۴۲۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۵۷.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را مورد توجه قرار گرفت کن

کد خبر: ۲۶۶۴۵۸ ساعت خبر: ۲۱:۱۵

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/