اطلاعیه دولت تهران درباره وضعیت ثبت ملی ۸ اثر در دسترس نیست


اطلاعیه دولت تهران درباره وضعیت ثبت ملی ۸ اثر در دسترس نیست

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور از وضعیت ثبت ملی هشت فعالیت فرهنگی غیرقانونی به دولت تهران خبر داد.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه ای از سوی علی دارابی سرپرست وزیر و رئیس میراث کشور به محسن منصوری استاندار تهران آمده است:

در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون انطباق ایران با کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد ۲ و ۳ آیین نامه داخلی قانون اساسی آن قانون مصوب ۱۳۸۳. هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶، سطوح ثبت عناصر را در فهرست ملی ذیل میراث ایران نشان می دهد، تمامی تلاش ها برای حفظ این میراث مدنظر قرار خواهد گرفت.

ثبت ملی ۸ اثر تاریخی تهران

لیست نمایندگان:

برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرگین ورو (ورف)، ورف چال، دانش سنتی و روش‌های استفاده از منابع آب (منطقه مورد نظر در خراسان شمالی) به شماره ۲۵۹۷ در ۲۵/۱۱/۱۴۰۰

دماوندی ۲۶۵۵ متر در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰

محرم شهرستان فیروزکوه پلاک ۲۶۵۶ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰

نشست خبری بازار تهران به شماره ۲۶۵۷ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰

سبد سنگونی، دانش سنتی سبدبافی سنگان (به شماره ثبت ۲۵۱۵.۲۱۱۰، ۱۹۵۲.۱۴۵۸، ۱۴۴۱.۱۳۲۳، ۹۳۷.۹۳۴، ۹۳۰.۸۳۳ مراجعه شود) زیر بند ۲۶۵۸، در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰

آشنایی با عروسک سازی بالقوه و مددکاری اجتماعی آن در مورد ۲۶۵۹ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰

آموزش پخت والک پلو به شماره ۲۶۶۰ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰

یعنی خطبه و برافروختن چراغ معبد حضرت عبدالعظیم (ع) در ۲۶۶۱ در ۱۷/۱۲/۱۴۰۰.

همچنین بخوانید:

ابلاغ ثبت ۶ اثر در فهرست آثار تاریخ تاریخی فرهنگی به استاندار تهران

اطلاع دولت تهران از وضعیت ثبت ملی ۷

ابلاغ وضعیت ثبت ملی ۵ فعالیت فرهنگی گذشته به استاندار تهران

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن