اطلاعیه ثبت ملی میراث ۷ غیر دقیق به استاندار قزوین


اطلاعیه ثبت ملی میراث ۷ غیر دقیق به استاندار قزوین

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی در دو نامه جداگانه با استاندار قزوین درباره ثبت ملی هفت اثر میراث فرهنگی صحبت کردند.

بر اساس گزارش ها لونی به گزارش میراث آریا، در یکی از نامه های علی دارابی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی به محمدمهدی علایی استاندار قزوین:

بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون انطباق ایران با کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی بومی مصوب ۱۳۸۴ کنفرانس اسلامی و اصول ۲ و ۳ قانون اساسی حاکمیت این قانون مصوب شورای نگهبان وزیران ۱۴۰۰ هیات وزیران، ثبت دسته های زیر در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ایران منتشر می شود.

تمام تلاش برای حفظ و نگهداری این میراث انجام می شود. جشن گرفته خواهد شد.

ثبت ملی ۷ میراث فرهنگی ناملموس قزوین

لیست مقدماتی:

. دارکلی (چوکلی) / الک دولاک / چلک مسا / جلیک مارا / چی چیلیک / هالک ملک / چاچولک، قله زنه من کلین لینک آغاج (مرجع به شماره ثبت ۲۳۵۲ و ۱۸۸۷.۱۹۷۷، ۲۳۳۲) تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴،

. مهارت در ساخت عروسک قلچاق روستای آتش انبار شماره ۲۶۵۰ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰

. “مهارت های آشپزی روستای کلج پلاک ۲۶۵۱ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.”

معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در نامه مشابه دیگری به استاندار قزوین به ثبت ملی چهار دارایی میراثی به نام «مهارت بافندگی و درست کردن» (شماره ۲۵۳۲)، «خط عماد الکتاب» شماره ۲۵ اشاره کرد. ۲۵۳۳ «آیین آیینی «زنوسوج الموت غربی» شماره ۲۵۳۴ و «مهارت تهیه ترشی از روستای نیاق» شماره ۲۵۳۵ در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۰۰.

استاندار قزوین از ثبت ملی ۱۱ اثر فرهنگی و تاریخی مطلع شد

انتهای پیام/

دغدغه های ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن