استفاده از فیبر برای رفع گرسنگی: تغذیه


حالا برای کاهش گرسنگی آب جو می نوشم. به دلیل کمبود جو در حال حاضر به مکمل ها روی می آورم. من می خواندم که اگر برای مدت طولانی این کار را انجام دهید ، برای دستگاه گوارش شما مفید نیست. منظور من “بلند مدت” نیست. آیا تا یک ماه این کار را انجام می دهم؟ آیا در این باره تحقیقاتی انجام شده است؟ آیا کسی هست که بتواند مطالعات خاصی را که به این موضوع پرداخته است به من نشان دهد یا هیچ اجماع علمی وجود نداشته باشد. من یک مرد 30 ساله هستم.

دیدگاهتان را بنویسید