از روز پنجشنبه آغاز بازگشت مهاجران بود


یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ – ۱۱:۲۳

تهران (پانا) – رئیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گفت: عملیات بازگشت حج از روز پنجشنبه به مدت ۱۶ روز با ۶ هواپیما انجام می شود.

کاپیتان شمس الدین فرزادی پور با بیان اینکه از روز پنجشنبه هفته جاری به مدت ۱۶ روز با ۶ پرواز خدمات بازگشت حج انجام می شود، افزود: در ایام بازگشت حج در ابتدای خدمت روزانه چهار تا پنج پرواز رفت و برگشت انجام می شود. مهاجران از عربستان سعودی در روزهای پایانی فعالیت، پروازها به ۱۲ تا ۱۶ پرواز در روز رسید.

به گفته مدیر اجرایی ایران ایر، پنج پرواز توسط شرکت هواپیمایی معراج انجام می شود و این شرکت به تحویل زائران حج کمک می کند.