احتمال برخورد صاعقه در مناطق مختلف ملت


احتمال برخورد صاعقه در مناطق مختلف ملت

به گزارش گلونی هشدار زرد به معنای اینجا است کدام ممکن است پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد کدام ممکن است قابل انجام است در سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارهای روزمره اختلالاتی را تحمیل تدریجی.

هشدار زرد رنگ برای توجه افراد صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی اجباری را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حالت همان قدیمی به سختی عمق بیشتری دارد، داشته باشند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر اجباری باشد تمهیداتی بیندیشند.

احتمال برخورد صاعقه

توضیح دادن سامانه: تأثیر می گذارد سامانه بارشی

زمان آغاز: عالی‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

زمان بالا: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

نوع مخاطره: رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر لحظه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تمایل مناسبت تگرگ

قلمرو تأثیر:

عالی‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴: آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، غرب کردستان، کرمانشاه، غرب لرستان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، شمال شرق خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، البرز، تهران، قزوین، گیلان، غرب مازندران،

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵: آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، البرز، تهران، قم، مرکزی، ارتفاعات سمنان، اصفهان، غرب یزد، شمال خراسان رضوی، خوزستان، کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، نیمه شمالی فارس،

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶: سمنان، نیمه شمالی فارس، خوزستان، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، اصفهان، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، شمال کرمان، بوشهر،

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷: لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، ارتفاعات سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان، شمال خوزستان

تأثیر مخاطره: احتمال بالا روبرو شدن ناگهانی درجه آب رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل‌ها، احتمال برخورد صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش تگرگ، احتمال آب‌گرفتگی معابر بطور بومی، احتمال خیزش لحظه ای گردوخاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید بومی، احتمال آسیب به سازه‌های لحظه ای.

طرفدار: هشدار در هرگونه تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید محیط رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیل‌ها، اجتناب اجتناب کرده اند ورزش‌های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو، هشدار در چرای دام، عدم سم پاشی در مزارع.

احتمال برخورد صاعقه در مناطق مختلف کشور
احتمال برخورد صاعقه در مناطق مختلف ملت

اطلاعات هواشناسی را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید