اجرای بازو خدا در عصر جدید. جایی کدام ممکن است خواستن هست، راهی هست


اجرای بازو خدا در عصر جدید. جایی کدام ممکن است خواستن هست، راهی هست

بر ایده تجربیات گالن بازو خدا در چهارمین اجرای نیمه یازدهم مرحله مقدماتی عصر جدید نمایشی خاص را اجرا کرد.

با رای داوران این گروه به مرحله بعد راه کشف شد.

اجرای گروه بازو خدا

این اجرا را در ویدیوی زیر تبصره کنید:

اجتناب کرده اند دیدگاه گلونی پیروی کنید

عصر جدید منصفانه مسابقه استعدادیابی تلویزیونی است کدام ممکن است توسط رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده تبدیل می شود.

این این سیستم به تهیه کنندگی احسان علیخانی در گذشته تاریخی ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ اجتناب کرده اند جامعه سه منتشر شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل دوم این این سیستم نیز اجتناب کرده اند ۶ اسفند ۱۳۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل سوم در نوروز ۱۴۰۱ تحریک کردن شد.

{در این} این سیستم، نمایندگی کنندگان به صورت شخص خاص یا گروهی در موضوع های مختلف نمایندگی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت های خاص حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری شخصی را نماد می دهند.

هر نمایندگی کننده سعی می تنبل با نماد دادن استعدادهای شخصی به صورت خشمگین، داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران را تحمل تاثیر قرار دهد.

ژاله صامتی با سابقه ظاهر شدن در سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، کارن همایونفر آهنگساز عالی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون، مجید اسماعیلی منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دانشکده به در کنار امین الحیای بازیگر برگزیده جشنواره جدیدترین فیلم فجر داوری را بر عهده دارند. اجتناب کرده اند این دوران جدید

آریا عظیمی نژاد، سید بشیر حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویا نونهالی سه داور ۲ فصل در گذشته هستند کدام ممکن است تولید دیگری در فصل سوم حضور ندارند.

با این حال {در این} فصل تماشاگران حاضر در سالن همکاری بیشتری برای تصمیم گیری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول است تذکر جمعی ممکن است صعود نمایندگی کنندگان به سطوح بعدی را تصمیم گیری تنبل.

برای تبصره سایر گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات عصر جدید فشار کنید

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را به نظر می رسید کنرژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/