ابلاغ مراتب گزارش ۱۲ تأثیر منقول باکلاس تاریخی به استاندار همدان


ابلاغ مراتب گزارش ۱۲ تأثیر منقول باکلاس تاریخی به استاندار همدان

قائم‌مقام وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون میراث‌باکلاس ملت در نامه‌هایی به صورت جداگانه به استاندار همدان مراتب گزارش سراسری شش تأثیر منقول باکلاس‌تاریخی را به استاندار همدان ابلاغ کرد.

به گزارش گلونی به نقل اجتناب کرده اند میراث آریا، در محتوای متنی نامه علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون میراث‌باکلاس به علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان آمده است:

«در اجرای قوانین راجع به محافظت آثار سراسری، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزرا، بند «ج» اجتناب کرده اند ماده واحده قوانین تشکیل گروه میراث‌باکلاس ملت مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند ششم اجتناب کرده اند ماده سوم قوانین اساسنامه گروه میراث‌باکلاس ملت مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه ایمنی اجتناب کرده اند میراث‌باکلاس ملت، مصوب ۱۳۸۱ شورای ایمنی ملت، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند صاحبان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارندگان اموال باکلاس تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب گزارش ۵ تأثیر منقول باکلاس‌تاریخی به رئوس مطالب زیر، پس اجتناب کرده اند رسمیت قانونی اجباری در فهرست آثار سراسری ایران به گزارش رسیده، گفتن می‌گردد:

۱. تورات مکتوب روی منافذ و پوست مصوب به آرامگاه استرومردخای، شماره گزارش ۲۰۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰

۲. مهر استوانه‌ای تپه باستانی حاجی خان فامنین، شماره گزارش ۲۰۷۱، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰

محل نگهداری: شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، آرامگاه بوعلی، مخزن ایمن اموال اداره کل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی

۳. کتیبه سنگی (کاهش یافته است مالیاتی اجتناب کرده اند طرف بهمن میرزا)، شماره گزارش ۲۰۷۲، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰

۴. سنگ مزار موسوم به قاضی جهان، شماره گزارش ۲۰۷۳، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰

۵. کتیبه سنگی فرمان عضدالدوله قاجار، شماره گزارش ۲۰۷۴، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰

محل نگهداری: شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، امامزاده عبدالله، مخزن اموال موزه وقف.

گزارش ۱۲ تأثیر منقول باکلاس تاریخی همدان

در نامه‌ای خیلی شبیه نیز علی دارابی به استاندار همدان مراتب گزارش منصفانه تأثیر منقول باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را پس اجتناب کرده اند رسمیت قانونی اجباری در فهرست آثار سراسری ایران به رئوس مطالب زیر، ابلاغ کرد:

۱. کتیبه سنگی دکان موقوفه مسجد پیغمبر، شماره گزارش ۲۰۷۵، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، محل نگهداری: شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، امامزاده عبدالله، مخزن اموال موزه وقف.

علاوه بر این پیش اجتناب کرده اند این علی‌اصغر مونسان وزیر سابق میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی مراتب گزارش شش تأثیر منقول باکلاس‌تاریخی را به استاندار وقت همدان به رئوس مطالب زیر ابلاغ کرده بود:

۱. قمقه سفالی منقوش، مکشوفه اجتناب کرده اند دهانه غار علیصدر (شماره اموالی: ۱۵۹۳) شماره گزارش: ۱۷۵۴، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، جاده بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی سینا، مخزن امین اموال.

۲. قاشق نقره هخامنشی، مکشوفه اجتناب کرده اند نهاوند (شماره اموالی: ۲۹۹۹)، شماره گزارش ۱۷۵۵، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، جاده بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی سینا، مخزن امین اموال.

۳. ملاقه نقره، مکشوفه اجتناب کرده اند فیروزان نهاوند (شماره اموالی: ۳۱۰۴)، شماره ثبت۱۷۵۶، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، جاده بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی سینا، مخزن امین اموال.

۴. کوزه منقوش سفالی، مکشوفه اجتناب کرده اند شهرزیرزمینی ارزانفود (شماره اموالی: ۱۹۹۴)، شماره گزارش ۱۷۵۷، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، جاده بوعلی، آرامگاه بوعلی سینا، موزه بوعلی سینا، مخزن امین اموال.

۵. مدل کتاب قوانین وقفی، کتابخانه موقوفه بهاءالملک (اعتمادیه)، شماره گزارش ۱۷۵۸، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه استان همدان، موزه وقف.

۶. مدل خطی نهج‌البلاغه، کتابخانه موقوفه بهاءالملک (اعتمادیه)، شماره گزارش ۱۷۵۹، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ محل نگهداری: شهر همدان، اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه استان همدان، موزه وقف.

۲۸ تأثیر زنجان در فهرست آثار سراسری گزارش شد

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید