ابلاغ ثبت ملی ۷ اثر و یک اثر میراثی به استاندار هرمزگان.


ابلاغ ثبت ملی ۷ اثر و یک اثر میراثی به استاندار هرمزگان.

معاون وزیر و معاون میراث کشور طی نامه‌ای وضعیت ثبت ملی چهار اثر و یک ملک در فهرست روش‌های نگهداری را به استاندار هرمزگان ابلاغ کرد.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه ای از سوی علی دارابی سرپرست وزیر و رئیس کل میراث کشور به مهدی دوستی استاندار هرمزگان آمده است:

در اجرای اصول «۱۱ و ۱۲» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد «۲ و ۳» آیین نامه داخلی کشور. گفتنی است قانون مصوب ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران مشتمل بر ضوابط مشارکت در حفظ شهرها و روستاهای میراث فرهنگی مصوب ۱۴۰۰ افتخار وزرا، مراتب ثبت عناصر ذیل در فهرست ملی اعلام می گردد. میراث مدنی ایران تمام تلاش ها برای حفظ و حراست از این میراث ارج نهاده خواهد شد.»

ثبت ملی ۷ اثر تاریخی هرمزگان

لیست نماینده

۱- دانش ساخت بندر پایک (منطقه تعیین شده از طرف خوزستان) به شماره ۲۵۵۹ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۰۰.

۲- مهارت سنتی تهیه سوراغ سس ماهی به شماره ۲۶۵۲ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰.

۳- طرز ساخت شعار دربید را به شماره ۲۶۵۳ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰ بدانید.

۴- دانش ساخت لنگر سنگی ۲۶۵۴ در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۰۰ می باشد.

فهرست گزارش‌های مربوط به اقدامات ایمنی

۱- اعتماد دانش سنتی صنایع دریایی و قایق سازی به شماره ۱ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۰۰.

همچنین پیش از این علی اصغر مونسان، وزیر اسبق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه مشابه دیگری به استاندار هرمزگان، میراث فرهنگی ناملموس را «هنر ساخت اشتروگلی (اشتروکو)» شماره. ۲۰۵۱ «مهارتهای صدا بافی» به شماره ۲۰۵۲ و «مهارتهای قایق سازی ششک» به شماره ۲۰۵۳ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی غیرانتفاعی به ثبت رسیده است.

۶ فعالیت زیست محیطی برای ثبت ملی به استاندار اردبیل ابلاغ شد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن