آیا وب سایت اطلاعات تغذیه ای بهتر از اطلاعات خود تغذیه وجود دارد؟ : تغذیه


این وب سایت کاملاً گیج کننده است. مقدار هر ویتامین ، مواد معدنی ، آمینو اسید ، چربی ، نوع کربوهیدرات ، میزان آب همه غذاها ؛ می توانید غذاهای “حداکثر مقدار ماده X 100 گرم” را جستجو کنید. واقعا شگفت انگیز.

در عین حال ، کمی رها شده به نظر می رسد. هنوز از تکنیک های قدیمی مانند Flash استفاده می کنید و از شما می خواهید بارگیری کنید.

من کمی نگرانم که روزی ممکن است به راحتی … بمیرد؟ به عنوان مثال دیروز من به دنبال غذاهای مختلف بودم و خوب کار کرد. امروز واقعاً نمی توانم به دنبال چند غذای مختلف باشم. با این وجود ، آیا سایتی رایگان بهتر و قوی تر از این سایت وجود دارد که کمی بهتر محافظت شود؟ پیشاپیش ممنون!

دیدگاهتان را بنویسید