آیا هورمون های موجود در شیر خطرناک هستند؟ آیا سطح استروژن را افزایش می دهند؟ : تغذیه


من با این مقاله خبری هاروارد تحت عنوان “هورمون های شیر می توانند خطرناک باشند” که در سال 2006 منتشر شد برخورد کردم که موارد زیر را می گوید:

خطر احتمالی بسیار زیاد است. استروژن های طبیعی تا 100000 برابر قوی تر از همتایان محیطی خود هستند ، زیرا ترکیبات شبه استروژن آنها سمی هستند.

این شامل گیرنده های استروژن است ، ما اغلب نگران شیر گاو ، از جمله مقدار زیادی هورمون جنسی زنانه هستیم“، Ganmaa به مخاطبان خود گفت. وی افزود ، شیر معادل 60 تا 80 درصد استروژن های مصرفی است.

بنابراین ، آیا مردان باید مصرف شیر خود را کاهش دهند؟ آیا زنان باید شیر بیشتری بنوشند؟

دیدگاهتان را بنویسید