آیا منابع امگا 3 گیاهی برای جذب خوب چربی نیاز دارند؟ : تغذیه


آیا منابع گیاهی مانند کتان یا دانه های چیا (آسیاب شده) در استفاده از امگا 3 کمک می کند و در صورت ترکیب با رژیم غذایی چرب جذب می شود یا حتی اگر شما این منابع چربی را نخورید بدن به همان میزان جذب می کند؟ من می دانم که روغن ماهی پس از رژیم غذایی پرچرب برای اطمینان از جذب مناسب ترجیح داده می شود.

من آگاه هستم که تبدیل ALA به EPA و DHA به خوبی روغن ماهی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید