خواه یا نه خوردن ویتامین E باعث لخته شدن خون تبدیل می شود؟


جمعه ۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۵:۰۹

مکمل ویتامین د چیست که باعث کاهش وزن می شود؟

تهران (پانا) – در جاری حاضر تقویت می کند های ویتامینی به سادگی در مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای اینترنتی فعلی است. ویتامین A عالی ماده مغذی حیاتی بازسازی شده اجتناب کرده اند کربن است کدام ممکن است هیکل برای انجام شخصی به آن است خواستن دارد.

به همان اندازه به همین الان، ۱۳ نوع ویتامین شناسایی شده است است. این ویتامین های غذایی ۲ نوع ویتامین هستند کدام ممکن است محلول در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلول در چربی هستند. ویتامین های محلول در آب باید تا حد زیادی خوردن شوند از {نمی توانند} در هیکل ذخیره شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق ادرار از بین بردن می شوند. ویتامین های محلول در چربی را می توان در احساس های چربی هیکل ذخیره کرد. ویتامین های محلول در چربی برای ادغام کردن ویتامین های A، D، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید K هستند.

نداشتن مقدار کافی ویتامین خاص ممکن است در نتیجه ضعیف در هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بیماری شود. همراه خود این جاری، خوردن بیش اجتناب کرده اند حد ویتامین A ممکن است برای بهزیستی خطرناک باشد.

طبق آگاه کلینیک مایو در آمریکا، ویتامین E برای خون مفید، تخیل و پیش بینی، سلول های ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم ساخت مثلی مفید ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دارای توانایی آنتی اکسیدانی است کدام ممکن است همراه خود رمان های آزاد خطرناک در هیکل نبرد می تنبل. اگر ۱۵ میلی خوب و دنج ویتامین E پیشنهاد شده در روز را به طور مشترک اکتسابی نکنید، ممکن است باعث بیماری شود.

ویتامین E را می توان در متنوع اجتناب کرده اند دارایی ها غذایی مشابه محصولات لبنی، روغن زیتون، بادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات غنی شده کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممکن است شناخته شده به عنوان تقویت می کند استفاده شود. طبق آگاه کلینیک مایو، اکثر افراد به تقویت می کند های ویتامین E خواستن ندارند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ویتامین E در سلول های چربی هیکل ذخیره تبدیل می شود، خوردن بیش اجتناب کرده اند حد آن ممکن است در نتیجه مسمومیت هر دو خوردن بیش اجتناب کرده اند حد ویتامین E شود.

طبق آگاه مؤسسه سراسری بهداشت، کمتر از مقدار ویتامین E کدام ممکن است عالی بزرگ شده ممکن است با بیرون مشکلات جانبی خوردن تنبل، ۱۰۰۰ میلی خوب و دنج در روز است. خوردن بیش اجتناب کرده اند حد ویتامین E ممکن است خون را رقیق کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بیماری های انتقادی مشابه سکته شود.

محققان هیچ تأثیر خطرناک خوردن ویتامین E اجتناب کرده اند طریق وعده های غذایی را پیدا نکرده اند، با این حال دوزهای بالای تقویت می کند های ویتامین E ممکن است باعث لخته شدن خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خونریزی شود.

در گذشته اجتناب کرده اند خوردن تقویت می کند ویتامین E همراه خود حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی صحبت کنید. تحمیل اصلاحات در رژیم غذایی بالقوه است بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت ترین انتخاب باشد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/