آیا مصرف ویتامین C + روی و مکمل روی اضافی بی خطر است؟سولفات روی (5 میلی گرم) از ویتامین C و روی

سیترات روی ، پیکولینات ، آمینو اسید کلات (15 میلی گرم ترکیبی) از مکمل روی (این دارای ویتامین B-6 و پیرودوکسین HCI و همچنین 20 میلی گرم است)

ارسال شده توسط / u / 7Seas_ofRyhme
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید