آیا مرغ و برنج چیپوتل سالم هستند؟ : تغذیه


اگر چیپوتل را به درستی سفارش دهید ، همه غذاها هستند. اگر فشار خون بالا ندارید ، سطح سدیم نیز خوب است.

اگر می توانید از مک دونالد گوشت گاو تهیه کنید ، اگر برای شما مهم است از گوشت سینه که نوع 2 سرطان روده است استفاده می کنید. گوشت قرمز به طور خاص سالم نیست. مرغ ها سالم تر از این هستند اما مک دونالد مرغ آنها را سرخ می کند ، درست است؟ اسیدهای چرب به احتمال زیاد افزایش می یابند و چربی های اشباع کلسترول LDL شما را در خون افزایش می دهند.

چیپوتل می تواند سالم باشد

دیدگاهتان را بنویسید