آیا مجله غذا به افزایش عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : تغذیه


من از ایده هایی که مردم در مورد تهیه مجله غذا و پیگیری آنچه در روز معتدل می خورید ، شگفت زده شدم. هیچ کالری شماری وجود ندارد ، اما به معنای واقعی کلمه فقط ذکر غذاها / میان وعده هایی است که هر روز می خورید. شخصی که می شناسم ادعا می کند که اضافه وزن دارد (و عادات غذایی خود را کنترل کرده است) بنابراین من نمی دانم مردم در این مورد چه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید