آیا ما سبزیجات بیشتری می خوریم یا غلات؟ : تغذیه


یادم می آید در قبال هرم غذایی ابتدایی یاد گرفتم: نان / غلات زیر را می خواهید ، از بخش قابل توجهی از بهترین غذا و سبزیجات ، کمی و غیره تشکیل شده است. من س questionsالاتی در مورد گندم و اینکه چگونه آنطور که فکر می کنید برای شما مفید نیست می شنوم و بیشتر درباره اینکه سبزیجات سبز بخش عمده رژیم غذایی شما را تشکیل می دهند. برای خوردن بیشتر چه چیزی را توصیه می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید