آیا در صورت داشتن ماهیچه زیاد ، راهی برای اندازه گیری میزان کالری دریافتی روزانه وجود دارد؟ : تغذیه


من به دنبال کل این پاسخ بودم اما به نظر نمی رسد چیزی پیدا کنم زیرا به نظر می رسد بسیار مشکوک است.

بنابراین من یک نر 5’10 // 176 سانتیمتر هستم که 190 پوند وزن دارد و حدود 18 تا 20 درصد چربی بدن دارد. از آنجایی که بدن شما در صورت داشتن توده عضلانی زیاد در طول روز کالری زیادی می سوزاند ، آیا راهی وجود دارد که بتوانید میزان کالری سوزانده شده و میزان مصرف آن را در مقایسه با دیگران با قد و BMI خود اندازه گیری کنید. متوسط ​​و سالم؟ همچنین بسیار متفاوت از کالری سوزانده شده Fitbit روزانه است. بدن؟ اگر هر کدام از این اطلاعات btw نادرست است متاسفم و پیشاپیش از شما سپاسگزارم.

دیدگاهتان را بنویسید